Universitede Akreditasyon ve Akreditasyon Öncesi Hazırlık

EGADEK BECHMARKING UYGULAMASI

Temel Ölçütlerden Katılım Göstergeleri ve Yüksek Etkili Uygulamalara

Birbiriyle ilişkili ve birbirili ile ilişkili anket öğeleri  çapraz denetimler ile bir yıl sonunda devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, fakülteler, bölümler bazında farklı farklı sorulara verilen cevaplardan ortalama değerler elde edilerek “ Ulusak Türk Yüksek Öğretim Bechmark Endeksleri” ve mukayese değerleri elde edilecek.

Sorular ve uygulama şekli değişmeden bir yıl boyunca toplanan farklı datalardan endeksler elde edilip programların ortalama değerlere göre nerede konumlandıklarına göre başarı veya kalite düşüklüğü yorumları elde edilmekte.  Ulusal Öğrenci Katılım Anketindeki önceki Etkili Eğitim Uygulamasının Temel Ölçütlerinden uyarlanan dört tema içinde gruplandırılmış on (10) Katılım Göstergesi olarak düzenlenmiştir. Katılım Göstergelerinde kırk yedi anket ögesi yer almaktadır .

Ulusal Öğrenci Katılım Anketi Temel Ölçütleri Temel Özellikler Katılım Göstergeleri
Akademik

Zorluk

Seviyesi

Yeni ilgi konuları da dahil olmak üzere, akademik çalışmaların farklı boyutlarına odaklanmak üzere genişletilmiştir. Buna ek olarak, okuma, yazma ve çalışma zamanı ile ilgili temel öğeler bu tema içerisinde rapor edilecektir. –          Üst Düzey Öğrenme

–          Yansıtıcı & Bütünleştirici Öğrenme

–          Öğrenme Stratejileri

–          Sayısal Muhakeme

 

Tema: Akademik Zorluk

Aktif ve İşbirliğine Dayalı Öğrenme Öğrenci-öğrenci işbirliğini vurgulamak için değiştirilmiştir. Zenginleştiren Eğitim Deneyimlerinden güncelleştirilmiş çeşitlilik öğeleri buraya taşındı. –          İşbirliğine Dayalı Öğrenme

–          Farklı Kişilerle Tartışmalar

 

 

Tema: Akranlar ile Öğrenme

Öğrenci – Fakülte Etkileşimi Güncellenmiş Öğrenci- Fakülte Etkileşimi göstergesine etkili öğretim uygulamaları hakkında ikinci bir önlem eklenmiştir. –          Öğrenci – Fakülte Etkileşimi

–          Etkili Öğretim Uygulamaları

 

Tema: Fakülte ile Etkileşim

Destekleyici Kampüs Ortamı Kurumdaki önemli kişilerle etkileşimler ile kurumun eğitim ortamına dair algılar üzerine ayrı ayrı odaklanmak üzere genişletilmiştir. –          Etkileşimlerin Kalitesi

–          Destekleyici Ortam

 

Tema: Kampüs Ortamı

Zenginleştiren Eğitim Deneyimleri Seçilen maddeler Yüksek Etki Uygulamaları olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır. Farklı kişilerle tartışmaları ölçen maddeler Akranlarla Öğrenme temasına kaydırılmıştır. Yüksek Etkili Uygulamalar

–          Öğrenme Topluluğu

–          Hizmet – Öğrenme

–          Bir Öğretim Üyesi ile Araştırma

–          Staj veya Saha Tecrübesi

–          Yurtdışında Eğitim

–          Zorlu Son Sınıf Deneyimi

Ankete Başlamak İçin Size Uygun Şıkkı Tıklayınız

0102